Doelstellingen

§ 02  DOEL VAN DE VERENIGING:

 

§02Z01 Overkoepelende organisatie zijn die de Rechters in handelszaken over de            

            landsgrenzen heen vertegenwoordigt en hun standpunten zal verdedigen.

 

      §02Z02 Coördinatie der activiteiten van de diverse nationale verenigingen

                 en multilaterale uitwisseling promoten tussen deze verenigingen onderling  

                 alsmede ervaringen en kennis langs diverse kanalen te laten doorstromen 

                 naar de leden.

 

      §02Z03 Uitbreiden en versterken van de handelsrechtspraak door Rechters in

                  handelszaken

 

      §02Z04 Harmoniseren van het handelsgerecht in het algemeen en hiervoor de

                  nodige gespreksruimte creëren

 

      §02Z05 Permanente vorming voor de Rechters in handelszaken organiseren 

                  op internationaal vlak.

 

      §02Z06 Verdediging van belangen van haar leden ten overstaan van plaatselijke 

                  overheden indien de nationale vereniging hierom zou verzoeken.

 

 

STATUTEN VAN DE EUJC/UEMC (Francais)    STATUTEN DER EUJC/UEMC (Deutsch)