Links 

> Europese Unie : www.europa.eu

                                Unie Europese / Justicieel

                                Unie Europese / Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

> Raad van Europa : www.coe.int

> Documentatie over de Rechten van de Mens : www.unifr.ch 

> Europese Rechtsacademie, Trier (Duitsland) : www.era.int
  
L'Académie de Droit Européen de Trêves est un lieu de formation et de discussion pour les juristes de toute l'Europe.

    ERA Brussels office : Belliardstraat 159 in 1040 Brussel

 > Internationale vereniging van magistraten : www.iaj-uim.org

> EUROEXPERT – The organisation for European Expert Associations : www.euroexpert.org

> European Law Institute (ELI): http://www.europeanlawinstitute.eu/

 

> Conseil de l´Europe : Het proces TURIJN: EUROPEES SOCIAAL HANDVEST

 

>> Selectie van informatiesites in Frankrijk  :

> Kamer van Koophandel Straatsburg : www.strasbourg.cci.fr

> Gids met ruim 5000 “ juridische  sites :  www.juriguide.com

> Officiële website Ministerie van Justitie : www.legifrance.gouv.fr

> Vereniging van bedrijfsjuristen : www.afje.org 

> Portaalsite openbare diensten : www.service-public.fr

 

>>  Selectie van informatiesites in België :

 

> Unie der Rechters in Handelszaken van België : www.urhb-ujcb.be

 

> Federale Overheid Justitie: www.belgium.be -  www.just.fgov.be

 

> Kamers van koophandel : www.cci.be   

 

>  Rechtspraak : www.juridat.be