Kontakten

Voor vragen i.v.m. de inhoud van de website, de aansluitingsvoorwaarden of inlichtingen over de activiteiten van de E.U.M.H., gelieve contact op te nemen met :

Dhr. Claude GASSER, Voorzitter van de E.U.M.H.
c/o U.E.M.C.
Justitiepaleis te Straatsburg
Quai Finkmatt
F-67000 Straatsburg

email: claude.gasser@wanadoo.fr