Bibliographie  

 

ENALJ (Europese netwerk of verenigingen of leege rechter):

>> Newsletter Nr. 5 - 2013/07 (disponible qu´en langue Anglaise)

>> Newsletter Nr. 4 - 2013/03 (disponible qu´en langue Anglaise)

>> Newsletter Nr. 3 - 2012/08 (disponible qu´en langue Anglaise)

>> Newsletter Nr. 2 - 2012/05 (disponible qu´en langue Anglaise)

>> Newsletter Nr. 1 - 2012/02 (disponible qu´en langue Anglaise)

 

  Algemeen

>> Toespraak „Handelsgerichtsurteile: Qualität durch Praxisnähe“ van Dr. Alexander Brunner, Voorzitter van de Zwitserse vereniging der handelsrechters -  Heidelberg op 13.10.2006 (enkel in de Duitse taal beschikbaar)

>> Toespraak van dhr Jimmy Bollekens, Voorzitter URHB ter gelegenheid van het congres in Rijsel op 18.11.2005

>> Toespraak „La fraternisation des juges consulaires, un must!“ van dhr Jimmy Bollekens, Voorzitter URHB, ter gelegenheid van het Europees congres in Luik op 11.09.2004

>> Interview „Tour d´horizon et priorites“ van dhr. Pierre Goetz in het tijdschrift "Objectif Alsace" N°19, 2-2002


  Organisatie van het handelsrecht

>> Livre du PD Dr. Alexander BRUNNER : « Juridiction commercial europeen »

>> Portrait bref Brunner: http://www.studium.unisg.ch/org/lehre/faculty.nsf/wwwPubDozIDpopup/75092

>> Sommaire (Document PDF)

 

>> Livre du PD Dr. Alexander BRUNNER : « Les tribunaux de commerce en comparaison juridique » Berne 2012

>> Sommaire&Commande (Dokument PDF)

 

>> Redevoering van Mevr. Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Laurette Onkelinx, ter gelegenehdi van het nationaal congres in Luik (B) op 10 september 2004.
Version française (PDF)
Nederlandstalige versie (PDF)

>> Algemene Vergadering van de EURH op 9 en 10 september 2004 in Luik: "Réflexions pour un statut européen du juge consulaire", rapport voorgesteld door Pierre GOETZ, Président de l'UEMC
Document opladen (PDF)

>> Tussenkomst van  dhr Pierre GOETZ op de vijfde editie van de « Europese dagen van het Recht » in  Nancy op 5 en 6 december 2003 georganiseerd door  l'Association de Soutien aux Journées Européennes du Droit – thema : "Vers une Europe de la justice"
>>
Document opladen (PDF)

 >> Rapport met als thema : Quel est l'avenir pour le juge consulaire en Europe ?" 
door dhr Pierre Goetz -  ter gelegenheid van het congres van de URHB in Mons op 20 april 2001  Document opladenenkel in Franstalige versie (PDF)

>>Tekst over handelsrecht, gepubliceerd op de website van de Senaat in Frankrijk
http://www.senat.fr/lc/lc44/lc44_mono.html 

>> Speech ter gelegenheid van het jubileum van de Vereniging der Handelsrechters in Zwitserland door dhr Franz Nyffeler)

Document opladen (PDF)

>> Uiteenzetting over de organisatie van het handelsrecht in Zwitserland - door Franz Nyffeler Document opladen (PDF)

>> Het boek "Impartialité et Justice Economique en Europe"
is beschikbaar bij Editions Presses Universitaires de Strasbourg, Palais Universitaire, 9 place de l'Université, 67084 STRASBOURG Cedex.
Deze uitgave bevat de tussenkomsten van de verslaggeversbij de Raad van Europa.
De prijs bedraagt 15 € zonder verzendkosten
Voor alle bijkomende info hieromtrent :
pus@umb.u-strasbg.fr 

>> Rapport van de werkgroep voor de vorming van de rechters in handelszaken - door Mevr Fricero, dhrn Guinchard et Azibert (onderdeel van de commissie «  de la commission "hoedanigheid van het burg.recht" opgericht op  28 november 2002 door de Minister van Justitie in Frankrijk)
Document opladen (PDF)

 


  Preventie bij bedrijven in moeilijkheden

>> Tekst van Mw Perrette Rey, 
Vicvoorzitter van de Handelsrechtbank in Parijs
>>
Document

 opladen

 (PDF)

   

 

  Alternatieve wijzen voor het beslechten van geschillen "bemiddeling, verzoening, arbitrage"

>> Pierre CHEVALIER et Yvon DESDEVISES, (sous la dire.de) Philip MULBURN, Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d'une autre justice. La documentation Française (Coll. Perspectives sur la justice). 2003. (287 pages, 23 €). ISBN : 2-11-005261-9.
En vente chez les libraires ou à la Documentation Française.

 

 

 

 

  Globalisering van het handelsrecht, internationale uitwisseling en Rechten van de Mens

>> Artikel "loi de la faillite et droit de l'homme ». Auteur : Jean-Luc VALLENS, Docteur en droit et magistrat. (FR) Ref. : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 4ème trimestre 1997 page 567.

>> “De onpartijdigheid van de rechter en collectieve procedures”. Auteur : Thierry MONTERAN. (FR)  Ref : Revue des procédures collectives n° 4 décembre 2002 page 243.

>> De website van de Raad van Europa die toegang geeft tot een verslag inzake het recht op een eerlijk proces http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/handbooksf.asp

>> «  La judiciarisassions de l'économie », rapport voorgesteld op  25.02.2004 door dhr Jean-Paul NOURY.
http://www.ces.fr/ces_dat2/2-3based/base.htm